Monthly Archives: octombrie 2009

Ectoplasma

Am zis să public ceva mai interesant decât un post scris din plictiseală. M-am uitat la The Haunting in Connecticut, zice-se că-i bazat pe o poveste reală, dar unele chestii sunt exagerate, în timp ce altele nu par prea dezvoltate. Do I make sense here?

Anyway, am remarcat ceva interesant. Atât în film, cât şi în următorul articol (preluat din revista Paranormal, anul V, nr. 12, adică din 2001) se vorbeşte despre ectoplasmă, iar în ceea ce urmează sunt detaliate câte ceva despre acest misterios lucru.

***

În timpul şedinţelor de spiritism, mediumurile – fiind în transă – emană o substanţă amorfă vaporoasă, uneori solidă, care este denumită ectoplasmă. Termenul este de origine greacă (ektos – în exterior şi plasma – produs biologic).
Modul straniu în care se materializează fenomenul, cât şi natura materiei au generat mai multe teorii. O parte din specialiştii care studiază fenomenele oculte au afirmat că ectoplasma este o realitate, în timp ce alţii consideră rezultatele experimentelor o simplă iluzie sau o înşelătorie a mediumurilor.
Faptul nu pare supranatural sau de neînţeles dacă este comparat cu alte manifestări fizice bine-cunoscute, cum ar fi lumina produsă de insecte şi de majoritatea vieţuitoarelor subacvatice sau de electricitatea degajată de anumiţi peşti.
Curiozitatea fenomenului constă mai ales în forma sub care se produce ectoplasma.
În cazul ectoplasmei vaporoase poate fi observată o ceaţă mai mult sau mai puţin fosforescentă care învăluie capul mediumului. Ea poate fi asemuită cu aureola cu care personajele sfinte sunt desenate în operele de artă.
În situaţia ectoplasmei solide se poate vorbi de o materie de culoare albă, foarte luminoasă, care este degajată de întregul trup al mediumului. Această substanţă prezintă aspectul unei paste, a unor fire întinse sau a unei membrane. Ectoplasma solidă se poate deplasa de-a lungul corpului persoanei aflate în transă. De multe ori, apariţiile (asemănătoare cu scânteile) şi dispariţiile se succed într-un ritm variabil.
Cercetătorii fenomenului au ajuns la concluzia că ectoplasma este în strânsă legătură cu sensibilitatea mediumului.
Când şedinţa de spiritism s-a terminat, substanţa se retrage în trup. Există şi momente când ectoplasma capătă o formă bine determinată, putând fi observate mâini sau figuri care au caracteristicile anatomice şi fiziologice ale organelor care le reprezintă. Substanţa amorfă a devenit fragmentul unei fiinţe, fiind însă în strânsă legătură cu mediumul, ea pare o prelungire a lui.
În timpul experimentelor au fost executate mulaje după ectoplasmele materializate, realizându-se ulterior şi fotografii.

Cristiana Ţiţeica

Reclame

Din plictiseală

Pesimism şi optimism

Pesimism şi optimism

Am făcut ceva… Şi nici măcar nu e cine ştie ce… Dacă vă aşteptaţi la o operă de artă, îmi pare rău pentru dezamăgire… Daţi click pe imagine pentru a o mări. Am făcut-o în Paint-ul de pe Windows 7. 😛 În dual boot cu XP.